Club van 100

28 september 2011

Club van 100

De Club van 100 is een netwerk van ondernemende maatschappelijk betrokken leden die de VVD Amsterdam in het bijzonder een warm hart toedragen.
 
Minstens tweemaal per jaar komen de leden van de Club van 100 bijeen tijdens inspirerende bijeenkomsten met bijvoorbeeld gerenommeerde lokale en landelijke politici. Deze bijeenkomsten zijn tevens een platform voor het aanboren en uitbreiden van waardevolle contacten tussen de leden.
 
De Club van 100 is een initiatief van de stichting Steunfonds VVD Amsterdam. Door de donaties van de leden van de Club van 100 is de stichting in staat gericht extra armslag te verschaffen aan de Amsterdamse VVD bijvoorbeeld in het voeren van de (permanente-)gemeenteraadscampagne.
 
Indien U interesse heeft in een mogelijk lidmaatschap van de club van 100 verwijzen we u naar de website www.clubvan100amsterdam.nl voor nadere informatie. Tevens vindt u hier de contactgegevens van de leden van het bestuur van de stichting, die zich gaarne beschikbaar houden voor een nader kennismakingsgesprek.