VVD: bedelverbod beter handhaven

14 december 2012

De VVD wil dat Amsterdam het verbod op bedelen beter gaat handhaven. Bedelen is in Amsterdam al jarenlang verboden, maar in de praktijk lijkt het erop dat het verbod nauwelijks wordt nageleefd.

Fractievoorzitter Robert Flos: “Wij hebben de indruk op basis van onze eigen waarnemingen in de stad en tijdens werkbezoeken aan de politie dat de bedelproblematiek in het bijzonder en de overlast van zwervers en daklozen zijn toegenomen. Deels wordt dit ook gestaafd door cijfers uit de Integrale Veiligheidsmonitor (CBS, 2012). Hieruit blijkt dat de overlast in Amsterdam veel hoger dan het Nederlands gemiddelde is en ook dat er sprake is geweest van een significante stijging van zowel overlast van zwervers/daklozen als van het op straat lastig gevallen worden. Beide zaken zijn ook indicatief voor het bedelprobleem. Tegelijkertijd zien we ook dat de politie hier lang niet altijd tegen optreedt. De VVD wil dat de politie hier wel altijd tegen optreedt."

Burgemeester Van Aartsen van Den Haag maakte onlangs bekend dat ook Den Haag een bedelverbod gaat invoeren. Uit onderzoek van die gemeente blijkt dat het bij bedelaars aan de ene kant gaat om mensen die zorg ontvangen, verslaafd zijn en over het algemeen bedelen om hun verslaving te continueren en niet om in hun levensonderhoud te voorzien. Daarnaast is er een groep nieuwe bedelaars, afkomstig uit de MOE-landen (Midden- en Oost-Europa) en dan in het bijzonder Bulgarije en Roemenië. In Den Haag gaat het daarbij vaak om personen met duidelijk zichtbare lichamelijke beperkingen. Het vermoeden bestaat dat het gaat om een georganiseerde groep en het gedwongen afstaan van de opbrengst door de bedelaars aan personen die rondom de groep hangen. De VVD wil van burgemeester Van der Laan weten of in Amsterdamse sprake is van soortgelijke groepen en hoe hij deze overlast gaat aanpakken.