Fractiebureau

18 november 2013

                            

Daniel Meis

Daniël Meis

Hoofd fractiebureau

Beleidsterreinen:

Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid                Economische Zaken, Klimaat en Energie,Kunst en Cultuur, Lokale Media en Monumenten, Zee -en Luchthaven en Welzijn
Stadsdelen: Centrum en Oost                                 

Stadhuis, kamer 2253
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Tel: 020 552 2107
E-mail: d.meis@vvdamsterdam.nl 

Foto Daan

Daan Wijnants

Beleidsmedewerker 

Beleidsterreinen:

Bouwen en Wonen 
Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Erfpacht
Verkeer en Vervoer, Werk en Armoede, Openbare Ruimte
Financiën, Subsidies, Belastingen, Vastgoed, Waterbeheer
Stadsdelen: Zuid, West, Nieuw-West.          

Stadhuis, kamer 2255
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Tel: 020 552 2517
E-mail: d.wijnants@vvdamsterdam.nl

Wouter

Wouter Moll

Beleidsmedewerker

Beleidsterreinen:

Commissies Infrastructuur en Duurzaamheid, & Zorg en Sport, de portefeuilles Jeugd, Onderwijs, Diversiteit & Integratie, Wijkaanpak en Dierenwelzijn. Stadsdelen Noord en Zuidoost.

Stadhuis, kamer 2253
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Tel: 020 552 3411
E-mail: w.moll@vvdamsterdam.nl

 

Yara

Yara de Groote

Fractiemedewerker

 

Stadhuis, kamer 2255
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Tel: 020 552 3475
E-mail: y.degroote@vvdamsterdam.nl

 

Jonas Poolman

Stagiair

Stadhuis, kamer 2255                                                                                                       Amstel 1, 1011 PN Amsterdam                                                                                           Tel: 020 552 3411                                                                                                                 E-mail: j.poolman@vvdamsterdam.nl