Portefeuilleverdeling VVD Gemeenteraadsfractie 2014-2018

18 juni 2015

Portefeuilleverdeling VVD Gemeenteraadsfractie 2014-2018

 

1. Algemene Zaken (AZ)

Algemene zaken

Marja Ruigrok

Openbare Orde en Veiligheid

Marianne Poot

Juridische Zaken

Marianne Poot

Communicatie

Marja Ruigrok

Project 1012

Marja Ruigrok

Dienstverlening

Marja Ruigrok

Bestuurlijk Stelsel

Marja Ruigrok

Raadsaangelegenheden

Marja Ruigrok

 

2. Financiën

Financiën

Rik Torn

Coordinatie 3d

Rik Torn

Coordinatie Aanpak subsidies

Rik Torn

Aanpak Belastingen

Rik Torn

Waterbeheer

Rob de Bruin

Vastgoed

Rik Torn

Bedrijfsvoering

Rob de Bruin

P&O

Rob de Bruin

Inkoop

Rob de Bruin

 

3. Wonen

Bouwen

Tjakko Dijk

Wonen

Tjakko Dijk

Wijkaanpak

Werner Toonk

Dierenwelzijn

Werner Toonk

 

4. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening

Tjakko Dijk, Hala Naoum Néhmé

Grondzaken (inclusief Erfpacht)

Tjakko Dijk, Hala Naoum Néhmé

 

5. Werk en Economie

Werk en inkomen

Marianne Poot

Participatie

Marianne Poot

Armoede

Marianne Poot

Economie

Marja Ruigrok

Zeehaven en Luchthaven

Marja Ruigrok

Gemeentelijke Deelnemingen

Marianne Poot

 

6. Jeugd en Cultuur

Onderwijs

Werner Toonk

Jeugd

Samira Bouchibti

Diversiteit en Integratie                  

Samira Bouchibti

Kunst en Cultuur

Samira Bouchibti

Lokale Media

Samira Bouchibti

Monumenten

Samira Bouchibti

 

7. Zorg en Sport

Zorg en Welzijn

Samira Bouchibti

Ouderen

Samira Bouchibti

Sport en Recreatie

Cees Eenhoorn

 

8. Infrastructuur en Duurzaamheid

Verkeer en Vervoer

Rik Torn, Cees Eenhoorn

Openbare Ruimte en Groen

Rik Torn, Cees Eenhoorn

Klimaat en Energie

Rik Torn, Cees Eenhoorn

Luchtkwaliteit

Rik Torn, Cees Eenhoorn

ICT

Rik Torn

 

9. Rekeningen commissie

Leden Rekeningencommissie

Rik Torn

 

10. Raadspresidium

Presidium

Werner Toonk

 

11. Stadsregioraad

Leden

Pieter Litjens

 

Tjakko Dijk

 

Rik Torn

 

12. Overige besturen ns. Gemeenteraad

Beroepen- & bezwaarcie

Rik Torn

 

13. Fractiebestuur

Voorzitter

Marianne Poot

Personeelszaken

Marja Ruigrok

Penningmeester

Werner Toonk

Eerste aanspreekpunt per stadsdeel:

-          Centrum:  Werner Toonk

-          West: Marianne Poot

-          Nieuw-West: Samira Bouchibti

-          Oost: Rik Torn

-          Noord: Cees Eenhoorn

-          Zuid: Tjakko Dijk

-          Zuidoost: Rob de Bruin

 

Contactgegevens Raadsleden

Marja Ruigrok: M.RUIGROK@VVDAMSTERDAM.NL

Tjakko Dijk: T.DIJK@VVDAMSTERDAM.NL

Marianne Poot: M.POOT@VVDAMSTERDAM.NL

Rik Torn:  R.TORN@VVDAMSTERDAM.NL

Werner Toonk: WERNERTOONK@VVDAMSTERDAM.NL 

Cees Enhoorn: C.EENHOORN@VVDAMSTERDAM.NL 

Samira Bouchibti: S.BOUCHIBTI@VVDAMSTERDAM.NL

Rob de Bruin: R.DEBRUIN@VVDAMSTERDAM.NL

Hala Naoum Néhmé: H.NAOUMNEHME@VVDAMSTERDAM.NL