VVD wil tegemoetkoming beveiligingskosten Joodse ondernemers

10 februari 2017

Wat de VVD betreft draagt de gemeente Amsterdam bij aan de beveiliging van Joodse ondernemers en hun klanten. VVD woordvoerder Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius: “Structurele dreiging vraagt om structurele bescherming. De Joodse gemeenschap heeft al geruime tijd te maken met niet aflatende dreiging. Dit gaat verder dan regulier ondernemersrisico en het is dan ook volkomen normaal dat Amsterdam tegemoetkomt in de beveiligingskosten van winkels en restaurants met een zichtbaar Joodse identiteit.” 

Op nadrukkelijke wens van de VVD is in het huidige coalitieakkoord afgesproken dat Amsterdam €2 miljoen uittrekt voor de beveiliging van bedreigde Joodse instellingen en scholen. Deze subsidie kan gebruikt worden om bouwkundige en elektronische maatregelen te treffen die de veiligheid verhogen. “Momenteel is het voor Joodse ondernemers niet mogelijk om diezelfde beveiligingssubsidie aan te vragen. Voor velen van hen is de dreiging niet minder reëel als die waar Joodse scholen en instellingen mee te maken hebben. Als het aan de VVD ligt komt hier verandering in.”, aldus Yeşilgöz-Zegerius.  

Uit gesprekken die de VVD heeft gevoerd met Joodse ondernemers blijkt dat bij hen sterk de behoefte bestaat aan steun vanuit de gemeente in het meedenken in oplossingsrichtingen en financiële ondersteuning. De Amsterdamse VVD-fractie wil door middel van het voorstel ‘Structurele dreiging vraagt om structurele bescherming’ gehoor geven aan deze behoefte.