Over de Commissie Opleiding

31 januari 2015

De commissie Opleiding van de VVD Amsterdam heeft als doel het organiseren van cursussen danwel deelname van leden aan cursussen georganiseerd door anderen, waaronder de Haya van Somerenstichting. Daarnaast organiseert de commissie de jaarlijkse masterclass. De commissie zorgt bovendien voor voldoende bekendheid van het cursusaanbod en haar overige activiteiten middels publicaties op de VVD Amsterdam website, mailings en via overige kanalen.

De commissie Opleiding stelt jaarlijks een cursusprogramma samen, waarbij gekeken wordt naar de vraag naar cursussen en naar een goede mix van de verschillende thema’s alsook vervolgcursussen.

Op dit moment bestaat de commissie uit de volgende personen:

Duncan Beekink

Duncan Beekink (voorzitter, KC Bestuurslid)

Vincent Marco Kroes

 Vincent Marco Kroes

 

 

 

 

Marjolein Bos (foto volgt)