Over de Commissie Opleiding

24 november 2015

De commissie Opleiding van de VVD Amsterdam heeft als doel het organiseren van cursussen danwel deelname van leden aan cursussen georganiseerd door anderen, waaronder de Haya van Somerenstichting. De commissie zorgt bovendien voor voldoende bekendheid van het cursusaanbod en haar overige activiteiten middels publicaties op de VVD Amsterdam website, mailings en via overige kanalen.

De commissie Opleiding stelt jaarlijks een cursusprogramma samen, waarbij gekeken wordt naar de vraag naar cursussen en naar een goede mix van de verschillende thema’s alsook vervolgcursussen. De commissie is te bereiken via opleiding@vvdamsterdam.nl 

Op dit moment bestaat de commissie uit de volgende personen:

 

   Foto Wendy Boot - lid opleidingen

    Wendy Boot

Foto Emmelie Verduin - lid opleidingen

    Emmelie Verduin

 

   Foto Elroy Huijsman

    Elroy Huijsman (auditor)