Over de Commissie Opleiding

27 oktober 2010

De commissie Opleiding van de VVD Amsterdam heeft als doel het organiseren van cursussen danwel deelname van leden aan cursussen georganiseerd door anderen, waaronder de Haya van Somerenstichting. Daarnaast organiseert de commissie de jaarlijkse masterclass. De commissie zorgt bovendien voor voldoende bekendheid van het cursusaanbod en haar overige activiteiten middels publicaties op de VVD Amsterdam website, mailings en via overige kanalen.

De commissie Opleiding stelt jaarlijks een cursusprogramma samen, waarbij gekeken wordt naar de vraag naar cursussen en naar een goede mix van de verschillende thema’s alsook vervolgcursussen.

Op dit moment bestaat de commissie uit de volgende personen:

Duncan Beekink

Duncan Beekink (voorzitter, KC Bestuurslid)

Adinda Lodders

Adinda Lodders (organisator Masterclass 2013)

Claudia Heller

 

 

 

 

 

 

Claudia Heller (organisator Topclass Gemeenteraad)

Peter-Paul de Leeuw

 

 

 

 

 

Peter-Paul de Leeuw (organisator cursussen)

 

Foto's volgen nog van:

Bobby van der Laan (organisator Masterclass 2013) 

Kune Burgers (organisator cursussen) 

Funda Gokhan (locatie manager) 

Werner Aders (organisator cursussen)