Opleiding & Training wordt Opleiding & Talentmanagement

15 april 2011

Op de ALV van 14 april jl. is door het Kc-bestuur aan de leden bekendgemaakt dat de commissie Opleiding & Training een uitgebreidere rol zal gaan spelen bij het begeleiden van talentvolle VVD-ers. Om die reden is de naam veranderd in Opleiding & Talentmanagement en is zij verder gesplitst in de commissie Opleiding, verantwoordelijk voor alle cursussen en de Masterclass en de commissie Talentmanagement, opgezet om talenten in stadsdelen goed te begeleiden. Per stadsdeel is er een Coordinator Talenten aangesteld als aanspreekpunt voor een ieder met talenten en/of ambities.