Het is druk, het groeit en het heet Amsterdam

Ondanks de drukte wordt Amsterdam geen tweede Venetië stellen VVD-fractievoorzitter Marja Ruigrok en D66-raadslid Guus Bakker in hun opinieartikel in Het Parool. Koester de dynamiek, de vitaliteit, de reuring, maar de stad moet wel schoner. lees meer

Ook voor bijstandsmoeders moet werk lonen

Uit een column in het Financiële Dagblad van 23 september jl. blijkt dat het netto inkomen van bijstandsmoeders met twee kinderen inclusief toeslagen en gemeentelijke regelingen boven €2000,- per maand ligt. De hoogte van de bij elkaar opgetelde inkomsten ten opzichte van een salaris zouden slechts een enkele moeder stimuleren om betaald werk te vinden. VVD raadslid Marianne Poot: "Het mag niet zo zijn dat het voor alleenstaande moeders aanlokkelijker is om thuis in de bijstand te zitten dan aan de slag te gaan. Ook voor hen zou moeten gelden dat werken loont. De VVD spoort het stadsbestuur aan om deze groep te stimuleren betaald werk te vinden." lees meer

Ondernemerschap in mode werkt

In het voorstel ‘Ondernemerschap in de mode Werkt’ pleiten VVD-raadsleden Marja Ruigrok en Marianne Poot voor een pilot waarbij starters in de modebranche worden begeleid en gecoacht door gevestigde bedrijven en instellingen. Ruigrok: “Goede modeontwerpers zijn nog niet automatisch goede ondernemers. Door samen te werken met de modebranche, zakelijke dienstverlening en onderwijsinstellingen willen we jong creatief talent opleiden tot succesvolle ondernemers. Dit is goed voor de Amsterdamse economie en levert banen op.” lees meer

Proef verruimde openingstijden nachtclubs voorlopig voortgezet

Op aandringen van de VVD zal de proef met verruimde openingstijden voor nachtclubs in het centrum van Amsterdam voorlopig worden voortgezet. Momenteel vindt er op en rondom het Rembrandtplein en Leidseplein een proef plaats waarbij nachtzaken twaalf keer per jaar een ontheffing van hun sluitingstijd kunnen aanvragen. Doordat er nog geen besluit was genomen over wat er zou gebeuren nadat de regeling op 1 juli aanstaande zou aflopen, verkeerden ondernemers in onzekerheid. VVD-raadslid Marja Ruigrok kaartte de situatie bij burgemeester Van der Laan aan. Tot tevredenheid van de VVD heeft de burgemeester aangegeven geen enkele reden te zien om te stoppen met de verruimde openingstijden. lees meer

Meer mogelijkheden voor markten

Afgelopen week zijn door de Gemeenteraad de uitgangspunten voor een wijziging van de Verordening op de Straathandel vastgesteld. Mede op basis van het voorstel van VVD-gemeenteraadslid Marja Ruigrok om de Markt meer aan de markt over te laten, zijn er concrete aanpassingen doorgevoerd: meer invloed voor marktkooplieden, ruimte in de regelgeving (minder administratieve rompslomp) en mogelijkheden voor verzelfstandigde markten. lees meer