Recordaantal woningen gebouwd in Amsterdam

Dat de woningproductie in Amsterdam weer volledig op gang gekomen is blijkt uit het woningproductiecijfer over 2015 dat op 10 december door het stadsbestuur werd gepresenteerd. In 2015 zijn er in Amsterdam maar liefst 8376 woningen in aanbouw genomen. Het hoogste aantal sinds 1994. Woordvoerder Wonen en Bouwen Daniel van der Ree: “Wij zijn verheugd dat we met dit record de crisis in de bouw achter ons laten. De VVD heeft de afgelopen jaren veel voorstellen gedaan om de woningbouw op gang te brengen en wij zijn blij dat dit nu zijn vruchten afwerpt”. lees meer

Uitvoeringsagenda Mobiliteit vastgesteld

Tijdens de raadsvergadering van 30 september heeft de gemeenteraad ingestemd met de Uitvoeringsagenda Mobiliteit. Met dit veelomvattende plan presenteerde wethouder Litjens 54 maatregelen om Amsterdam de komende jaren beter bereikbaar en nog aantrekkelijker te maken. Woordvoerder Verkeer Rik Torn: “Ik wil wethouder Litjens complimenteren met een mooi uitgebalanceerd plan. Voor de VVD is het belangrijk dat er niet óf voor de voetganger óf voor de auto gekozen wordt, maar dat alle verkeersvormen hier in een evenwichtig pakket maatregelen samenkomen. Een automobilist wordt immers een voetganger zodra hij zijn auto geparkeerd heeft” lees meer

Begroting 2016: minder belasting en een schoner Amsterdam

Op 17 september werd de Begroting 2016 voor Amsterdam gepresenteerd. Ook dit jaar lost de VVD beloftes uit het verkiezingsprogramma en coalitieakkoord in. Zo worden de hondenbelasting en reclamebelasting per 2016 volledig afgeschaft en gaat volgend jaar de afvalstoffenheffing verder omlaag. Daarnaast zet Amsterdam volgend jaar in op een schone stad en wordt er extra geld vrijgemaakt voor de aanpak van radicalisering. lees meer

VVD wil camera’s inzetten om snelheidsovertreders op het water aan te pakken

De VVD wil dat Amsterdam een moderniseringsslag gaat maken op gebied van handhaving op het water. Veel Amsterdammers ondervinden overlast van asociaal vaargedrag. De VVD wil dat hier zo effectief mogelijk tegen opgetreden wordt. VVD-raadslid Marianne Poot deed daarom tijdens de raadscommissie financiën en waterbeheer van 3 september het voorstel om onder andere camera’s in te zetten tegen snelheidsovertreders en illegaal passagiersvervoer op de Amsterdamse grachten. lees meer

Beter parkeren bij sportlocaties

De VVD wil dat er meer aandacht komt voor parkeerproblematiek rondom Amsterdamse sportvelden en –locaties. Daartoe dienden de raadsleden Werner Toonk en Dilan Yesilgoz vandaag een initiatiefvoorstel in. Werner Toonk: “Wij vinden dat de Amsterdamse sportlocaties, zeker buiten de ring, gewoon goed en goedkoop per auto bereikbaar moeten zijn. Het kan niet zo zijn dat ouders die met hun kinderen naar Amsterdam komen om te voetballen tegen clubs als bijvoorbeeld AFC of Buitenveldert (beide aan de ring), geen parkeerplaats kunnen vinden omdat het parkeerbeleid van Amsterdam dat vrijwel onmogelijk maakt.”