Schone stad.

De vervuiler betaalt

Amsterdam moet veel schoner. Daarom willen we investeren in extra reinigers op straat en veel betere handhaving om afvalveroorzakers te beboeten. Maar ook de gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid en moet het goede voorbeeld geven. Daarom wil de VVD dat de gemeente jaarlijks inzicht geeft in de hoeveelheid en type afval die zij produceert en zichzelf doelstellingen stelt op dit gebied.

We willen het systeem van afvalstoffenheffing herzien. We willen op termijn naar een systeem waarbij iedereen betaalt voor de hoeveelheid afval die hij weggooit. Zo stimuleren we mensen na te denken over hergebruik en het scheiden van afval.

Eric van der Burg over schone stad

Schone stad