WERK VOOR IEDEREEN

De afgelopen vier jaar: orde op zaken met de VVD in het stadsbestuur

De komende vier jaar: een liberale economische agenda voor werk, werk, werk in een mooier en veiliger Amsterdam

1

Een toegankelijke woningmarkt

We zetten de deur open voor talent door noodzakelijke hervorming van de woningmarkt.

2

Het Amsterdamse onderwijs gaat zijn huiswerk doen

We verbeteren het onderwijs op alle niveaus door een breed kwaliteitsoffensief. Het Amsterdamse onderwijs gaat van matig naar goed.

3

Werk moet lonen

We helpen meer mensen aan een baan zodat iedereen die kan werken, werkt. We stoppen specifiek Amsterdams sociaal beleid dat niet sociaal is.

4

Een mooiere en beter bereikbare stad

We maken Amsterdam mooier en beter bereikbaar door meer parkeergarages te bouwen en verloedering op straat aan te pakken.

5

Meer veiligheid op straat en thuis

Bovenop wat we al doen, zetten we in op een dadergerichte aanpak die bewezen werkt, want veiligheid is vrijheid.

6

Beter toegankelijke voorzieningen

We maken kunst, cultuur en sport breder toegankelijk en we garanderen zorg voor wie het nodig heeft.

7

Een kleine en effectieve overheid

We maken de overheid kleiner met lagere lasten voor de Amsterdammer. We maken de overheid effectiever door deze beter te maken in het uitvoeren van kerntaken.

Werk voor iedereen

Een liberale economische agenda voor werk, werk, werk in een mooier en veiliger Amsterdam

Verkiezingsprogramma
VVD Amsterdam
2014 - 2018