VVD Amsterdam West tegen betalen voor parkeren op zondag

De meerderheid van de Bestuurscommissie van Amsterdam West heeft dinsdag 20 december besloten om wethouder Litjens te verzoeken betaald parkeren op zondag in te voeren in Oud-West en Westerpark. De hele oppositie steunde dit voorstel niet en daar zijn zeer goede redenen voor. Woordvoerder mobiliteit voor de VVD in Amsterdam-West Gertjan Neerhof: ‘Wij vinden dit om meerdere redenen een heel slecht voorstel. Om te beginnen gunnen wij de bewoners graag 1 dag in de week waarin ze bezoek van familie of kennissen kunnen ontvangen zonder hoge parkeerkosten. lees meer

VVD West zeer enthousiast over plannen Ambachtshuis West

Gisteren heeft de bestuurscommissie van Amsterdam West een presentatie gehad van de plannen met het Ambachtshuis West aan de Jan van Breemenstraat, waar ook de 24-uurs horeca De School gevestigd is. In dit pand zat vroeger de 2e Chr. Technische school Patrimonium (de oude lts) en later het Iederslandscollege. Geen betere locatie dus om de oude ambachten weer nieuw leven in te blazen! lees meer

Reactie VVD op Gebiedsplannen 2016 stadsdeel West

Op dinsdag 26 januari 2016 werden de Gebiedsplannen 2016 van stadsdeel West besproken in de bestuurscommissie. Klik verder om de integrale bijdrage van Alexander IJkelenstam, fractievoorzitter van de VVD West, te lezen. lees meer

VVD West: Geen bebouwing op Domela Nieuwenhuisplantsoen

Tijdens een enerverende avond in de Elisabeth Paulusschool aan de Spaarndammerstraat besprak de bestuurscommissie van Amsterdam West de 6 varianten die het Dagelijks Bestuur voorstelde voor het Domela Nieuwenhuisplantsoen met de bewoners. Gertjan Neerhof, woordvoerder openbare ruimte voor de VVD: 'Wij zien weinig in de 3 varianten met aanzienlijke bebouwing die worden voorgesteld. Aan het plantsoen is na het afbreken van de kerk in 1972 ruim 40 jaar om allerlei redenen nauwelijks iets gedaan. Wij vragen het Dagelijks Bestuur nu tempo te maken, het plantsoen eindelijk goed op te knappen en het lekker groen en open te laten. lees meer