Wonen.

Steun voor innovatie

De VVD wil dat wonen in Amsterdam mogelijk blijft voor alle inkomensklassen. Het past daarbij niet dat 57% van alle woningen in Amsterdam een gesubsidieerde huurwoning is. Dat is bijna het dubbele van het landelijke gemiddelde. Wachtlijsten en lage inkomensgrenzen maken deze woningen onbereikbaar voor middeninkomens. Een gesubsidieerde huurwoning in Amsterdam is een lot uit de loterij. 15% van de sociale huurders verdient te veel voor de gesubsidieerde huurwoning waar ze in wonen, maar kan of wil niet verhuizen naar een andere woning. Hierdoor stokt de doorstroming en blijven mensen die echt recht hebben op een gesubsidieerde huurwoning in de kou staan.

Er moeten jaarlijks 5.000 woningen worden bijgebouwd in het middenseqment. De VVD wil dat corporaties jaarlijks minimaal 3.000 woningen aan particulieren verkopen. Voor de zittende huurders zouden hierbij gunstige voorwaarden kunnen gelden

Woningmarkt

Eric van der Burg over wonen