Afscheid Emile Jaensch, installatie Andro Bottse

Dinsdag 9 februari 2016 was de laatste werkdag van Dagelijks Bestuurder en lid van het Algemeen Bestuur Bestuurscommissie Zuidoost Emile Jaensch. Tijdens de Bestuurscommissievergadering die avond nam hij afscheid. Zijn plaats als Algemeen bestuurder is ingenomen door Andro Bottse, hij is op dezelfde avond geïnstalleerd. lees meer

Uw wensen voor 2016

Traditie voor de VVD in Zuidoost is dat wij aan het einde van het jaar de straat op gaan om bewoners een goed nieuw jaar toe te wensen, en te vragen wat de wensen van de bewoners zijn voor het nieuwe jaar. En dat doen we onder het genot van een oliebol. lees meer

VVD zet Zuidoost bij toerist op de kaart

Het stadsdeel bereidt momenteel, op voorstel van de VVD, een toerismenota voor. De VVD doet hierbij een voorzet voor dit stuk, om meer toeristen naar ons stadsdeel te trekken. Het stuk zal in de oordeelsvormende vergadering van bestuurscommissie van 8 december worden behandeld. lees meer

Motie van wantrouwen tegen DB afgewezen

Vannacht was het spannend in de vergadering van bestuurscommissie Zuidoost nav bespreking dossier Kansrijk. Een motie van wantrouwen tegen Het Dagelijks Bestuur is vannacht rond 3 uur verworpen met 7 stemmen tegen 6. lees meer

Betaald parkeren in de hele stad?!

D66 in Amsterdam kwam deze week met het voorstel om in alle delen van Amsterdam betaald parkeren in te voeren. Emile Jaensch en de VVD in Zuidoost is tegen dit plan. lees meer