GEANNULEERD: Erfpacht informatieavond VVD Zuidoost

Deze activiteit is afgelast: De VVD Zuidoost wilde een informatieavond organiseren over erfpacht. De plannen worden echter zodanig aangepast dat een nieuwe avond nodig is, deze zal in mei plaatsvinden. lees meer

We zetten Amsterdam Zuidoost op de kaart

Tijdens de laatste vergadering in januari van de bestuurscommissie Zuidoost is gestemd over de Toerismenota van de VVD. De nota wordt breed ondersteund, zowel door de politieke partijen als door bewoners en bedrijven. Begin januari had de VVD via een artikel in de Echo een oproep gedaan om ideeën aan te dragen, waarmee we meer bezoekers naar Zuidoost kunnen trekken, en ze langer vast kunnen houden. Deze oproep heeft een aantal mooie ideeën onder onze aandacht gebracht. De komende periode gaan we bespreken hoe we als bestuurscommissie en als VVD deze plannen kunnen steunen. lees meer

Emile Jaensch vanaf 15 februari burgemeester Oegstgeest

Ons Algemeen Bestuurslid en tevens Dagelijks Bestuurslid van het stadsdeel, Emile Jaensch is voorgedragen om burgemeester te worden van Oegstgeest. Op 9 februari zwaait hij af in het Algemeen Bestuur van het stadsdeel. Maandagavond 15 februari wordt hij beëdigd in Oegstgeest. lees meer

Informatieavond erfpacht met forse kritiek op plannen

De kwestie erfpacht houdt de gelederen deze dagen opnieuw bezig. Zo'n 250.000 erfpachters in Amsterdam krijgen komend jaar te maken met een herziening van het stelsel. De VVD in Zuidoost informeerde afgelopen woensdag de huiseigenaren op gemeentegrond, over de impact van de voorstellen. De uitgenodigde experts hebben een kritisch geluid laten horen. lees meer

In Zuidoost naar de markt

Het zomerreces zit er weer op. Op 25 augustus is de bestuurscommissie weer bijeen geweest. Op de agenda stond onder andere de toekomst van de markt op Kraaiennest. Deze markt is 1,5 jaar geleden op deze locatie gekomen, elke dinsdag. Uit een evaluatie blijkt dat de mooie doelstellingen van toen nog lang niet allemaal gehaald zijn. De vraag aan de bestuurscommissie is dan ook, hoe nu verder? lees meer