Tegengaan segregatie onderwijs Amsterdam geen overheidstaak

29 mei 2015 - In het Parool van woensdag 27 mei schreef VVD woordvoerder Onderwijs Werner Toonk waarom het tegengaan van segregatie in het Amsterdamse onderwijs geen taak van de overheid is. Lees hier zijn stuk. lees meer

Voorjaarsnota: Ruim baan voor ambitieuze plannen stadsbestuur

28 mei 2015 - Op 28 mei presenteerde het Amsterdamse stadsbestuur van VVD, D66 en SP de voorjaarsnota 2015. Waarmee zij inzicht geeft in de gemaakte financiële keuzes. Fractievoorzitter Marja Ruigrok: “Deze voorjaarsnota laat zien dat er hard gewerkt wordt aan de uitvoering van ons coalitieakkoord. Dit college schuift de, soms moeilijke, keuzes niet voor zich uit en regelt daarmee lastenverlichting, erfpachthervorming en een veilig Amsterdam.” lees meer

VVD en SP stellen vragen over de kosten van de bestuurscommissies

26 mei 2015 - Sinds maart 2014 is een nieuw bestuurlijk stelsel vastgesteld in Amsterdam. De vroegere stadsdeelraden zijn vervangen door bestuurscommissies met minder bevoegdheden. De VVD en de SP willen een slagvaardig en goed werkend stadsbestuur en kijken uit naar de eerste evaluatie van het nieuwe stelsel in 2016. Fractievoorzitters Marja Ruigrok en Daniël Peters vinden dat in aanloop naar de evaluatie vroegtijdig inzicht verkregen moet worden in de totale kosten van de bestuurscommissies. Deze informatie kan vervolgens worden betrokken bij de evaluatie in 2016. lees meer

VVD en D66: ruime openingstijden horen bij Amsterdams Stadsloket

22 mei 2015 - Waar Amsterdammers voorheen naar 55 verschillende balies moesten om hun gemeentelijke zaken te regelen, kan dat nu bij een van de zeven stadsloketten. VVD-fractievoorzitter Marja Ruigrok: "Amsterdammer moeten overal in de stad op dezelfde tijden een paspoort kunnen afhalen of een vergunning aanvragen, zonder daarvoor vrij te hoeven nemen. Het was mooi geweest wanneer bij de opening van de stadsloketten met hen rekening was gehouden." lees meer

VVD zet wederom vraagtekens bij ontwikkelingen AEB

20 mei 2015 - Een aantal weken geleden werd de gemeenteraad opgeschrikt door het financiële debacle bij het Afval Energie Bedrijf. In een jaar tijd was het bedrijf voor de helft in waarde verminderd en werd het dividend structureel met 11 miljoen per jaar naar beneden gesteld. Voor Amsterdam als enige aandeelhouder heeft dit grote financiële gevolgen. Tijdens de raadsvergadering van 22 april jl. steunde de voltallige gemeenteraad een voorstel –waarvan de VVD hoofdindiener was- om zo snel mogelijk een rekenkameronderzoek naar het AEB in te stellen. De afgelopen weken is echter een aantal zaken aan het licht gekomen die vragen oproepen bij de VVD. lees meer