De Vrije Amsterdammer, Pieter Litjens: “We moeten keuzes maken als het om bereikbaarheid gaat”.

02 maart 2015 - Pieter Litjens (46) is sinds vorig jaar wethouder verkeer, vervoer en organisatie in Amsterdam. Hiervoor was hij onder andere lid van het Dagelijks Bestuur in stadsdeel Zuidoost, burgemeester van Aalsmeer en lid van de Tweede Kamer. Een korte kennismaking. lees meer

Vier Vragen voor een Fractielid: Marianne Poot

27 februari 2015 - Marianne Poot is sinds 2012 raadslid voor de VVD Amsterdam. Ze houdt zich onder andere bezig met Werk & Inkomen, Participatie en Gemeentebeleid. Daarvoor was ze fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam-Oost. Vier Vragen. lees meer

VVD vraagt duidelijkheid over aanpak subsidies

25 februari 2015 - In het coalitieakkoord hebben VVD, D66 en de SP afgesproken om de komende jaren de vele subsidies die Amsterdam verstrekt tegen het licht te gaan houden. Deze vernieuwing van de subsidies zal uiteindelijk moet en leiden tot een structurele besparing van €30 miljoen per jaar. Raadslid Rik Torn: “Wat betreft de VVD heeft Amsterdam recht op een vernieuwd, transparant subsidiestelsel. Wij vragen het stadsbestuur dan ook duidelijkheid over de stand van zaken met betrekking tot de vernieuwing van de subsidies.” lees meer

VVD wil maatregelen tegen particuliere erfpacht

24 februari 2015 - VVD Amsterdam wil dat het Amsterdamse stadsbestuur in actie komt tegen particuliere erfpacht. Het gaat daarbij om 10.000 woningen van Amsterdammers die niet op gemeentelijke erfpachtgrond staan, maar op erfpachtgrond van particulieren. Raadslid Daniel van der Ree: “Banken verstrekken sinds 2010 geen hypotheken meer voor een woning op particuliere erfpachtgrond, daarom zitten de bewoners praktisch gevangen in hun huis. Wij vragen het college dan ook om te bemiddelen tussen banken, woningbezitters en particuliere verpachters en het probleem aan te kaarten bij de Rijksoverheid.” lees meer

Woensdag 25 februari: Minister Schippers over de toekomst van onze zorg

19 februari 2015 - Hoe houden we onze zorg in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit? Op woensdagavond 25 februari is Edith Schippers te gast bij Libertijn en spreken we met haar over haar plannen met het Nederlandse zorgstelsel, over het stimuleren van marktwerking en over haar ambities op het gebied van sport. Komt het Olympisch vuur weer naar Nederland als het aan haar ligt? lees meer