Vacature: voorzitter Commissie Financiën

30 oktober 2014 - Het Bestuur zoekt onder de leden een nieuwe voorzitter voor de Commissie Financiën (m/v). Deze commissie is het financiële expertisecentrum van de VVD Amsterdam. In samenwerking met de Penningmeester maakt ze de jaarverslagen, voert de betalingen uit en begeleidt commissies bij het begroten van activiteiten. Als voorzitter bent u medeverantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de grootste afdeling van de VVD. lees meer

Amsterdam gaat nieuwe schoolinitiatieven actief ondersteunen

29 oktober 2014 - Het aantal schoolgaande leerlingen in Amsterdam neemt de komende jaren -zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs- snel toe. Hierdoor zal ook het scholenaanbod mee moeten groeien. Door complexe regelgeving is het momenteel echter bijzonder moeilijk om een nieuwe school te beginnen. De Amsterdamse fracties van VVD, CDA en D66 willen daarom dat de gemeente nieuwe onderwijsinitiatieven actief gaat stimuleren en begeleiden. Dit schept unieke kansen voor nieuwe scholen. lees meer

Amsterdammer Paul Slettenhaar nr 3 op concept Kandidatenlijst Provinciale Staten

27 oktober 2014 - Het provinciecentrale bestuur van de VVD in Noord-Holland heeft de voorlopige kandidatenlijst voor de Provinciale Staten vastgesteld. Op deze lijst staan de namen van de VVD-kandidaten voor de Provinciale Staten in Noord-Holland. lees meer

Libertijn 27 oktober: The Summer of War

23 oktober 2014 - Hoofden worden afgehakt, boycots worden uitgeroepen, bommen worden geworpen. Op 27 oktober 2014 om 20.15 staat Libertijn in het teken van de door Han ten Broeke gemunte term "Summer of War", de hectische zomer die inmiddels omslaat in een hete herfst. Han ten Broeke (VVD Tweede Kamerlid), Rob Evers (consulent en reserve officier Koninklijke Landmacht) en Hans Feddema (antropoloog, polemoloog en publicist) gaan met elkaar in debat over de zomer vol oorlog en conflict, de huidige geopolitieke situatie en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse burger. lees meer

Stimulering ondernemerschap in culturele sector

23 oktober 2014 - Het Amsterdamse stadsbestuur heeft enthousiast gereageerd op het voorstel van VVD Amsterdam om ondernemerschap in de culturele sector te bevorderen door middel van een Amsterdams Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap. VVD woordvoerder Cultuur Samira Bouchibti: “Wij zijn blij dat de wethouder de ambitie van de VVD deelt om culturele organisaties te stimuleren minder afhankelijk van subsidie te worden, meer eigen inkomsten te genereren en banen te scheppen. Wij zijn dan ook benieuwd naar de verdere uitwerking van het plan.” lees meer