Aparte registratie en veiligheidsplan voor shisha lounges na vragen VVD

07 juli 2015 - Naar aanleiding van vragen van het raadslid Dilan Yesilgöz heeft het stadsbestuur aangekondigd dat er strengere regels komen voor shisha lounges (waterpijpcafés). VVD Amsterdam stelde de vragen naar aanleiding van de liquidatiegolf die Amsterdam teistert en waarbij opviel dat shisha lounges en haar bezoekers vaak een rol speelden bij de schietpartijen. De gemeente zal voortaan, bij de aanvraag van een exploitatievergunning, apart registreren of het een shisha lounge betreft. lees meer

Stop het gedogen van kraken

03 juli 2015 - In het Parool van 3 juli 2015 verscheen een opiniestuk van Dilan Yesilgoz-Zegerius over waarom kraken een misdrijf is dat nooit gedoogd mag worden. Lees hier de complete tekst. lees meer

Raad neemt Voorjaarsnota aan: ruim baan voor ambities coalitie

02 juli 2015 - Op 2 juli werd de Voorjaarsnota 2015 door de gemeenteraad aangenomen. Met de Voorjaarsnota 2015 maakt de coalitie van VVD, D66 en SP ruim baan om de ambitieuze plannen uit het coalitieakkoord te bewerkstelligen. Fractievoorzitter Marja Ruigrok: “Deze coalitie kiest ervoor om geld rechtstreeks bij de Amsterdammer terecht te laten komen en niet via de vele organisaties die meer dan een half miljard euro aan subsidie ontvangen. Deze Voorjaarsnota biedt dan ook een lastenverlichting voor álle Amsterdammers, geld direct aan leraren en extra armoedegeld". lees meer

VVD & D66 roepen stadsbestuur op in gesprek te gaan over stroomstoringen

02 juli 2015 - Amsterdammers ondervinden steeds vaker hinder van grote stroomstoringen. Daarom willen VVD en D66 dat de gemeente met netbeheerder Liander in gesprek gaat. Marja Ruigrok: “De gemeente Amsterdam en Liander moeten samen op zoek naar een structurele oplossing zodat stroomstoringen tot het verleden gaan horen. Ook willen we dat voor gedupeerden duidelijk wordt waar en op wie ze de schade veroorzaakt door stroomstoringen kunnen verhalen.” lees meer

VVD: 'Zet voetbalwet in tegen jihad-ronselaars'

01 juli 2015 - De VVD wil dat de nieuwe Voetbalwet breed wordt ingezet om ronselaars voor de jihad aan te pakken. Met de nieuwe wet kan de burgemeester optreden tegen verstoringen van de openbare orde. VVD-raadsleden Marja Ruigrok en Dilan Yesilgöz-Zegerius willen dat ronselen voor de jihad als verstoring van de openbare orde met bijvoorbeeld gebiedsverboden kan worden aangepakt. lees meer