Oproep: Wilt u de enquête over de toekomst van de Zuidas invullen?

31 maart 2015 - Zuidas is volop in ontwikkeling. De komende jaren wordt er veel gebouwd: huizen, kantoren en met Zuidasdok wordt er gewerkt aan de verbetering van de bereikbaarheid met auto, fiets en openbaar vervoer. Hierbij moeten nog veel keuzes worden gemaakt. Gemeente Amsterdam vraagt u om hierover mee te denken. VVD Amsterdam vind de ontwikkeling van de Zuidas een belangrijk onderwerp en wij vragen u dan ook uw mening te geven. Als u hieronder op 'lees meer' klikt vindt u de link naar de enquête. Hartelijk dank namens de VVD-fractie! lees meer

VVD en D66 vragen aandacht voor wonen op de Zuidas

27 maart 2015 - De Zuidas is de afgelopen jaren uitgegroeid tot dé Nederlandse toplocatie voor (inter)nationale bedrijven en instellingen. Nu is het tijd om de Zuidas te ontwikkelen tot een hoogwaardige woon-werkwijk met passende woningen en voldoende voorzieningen. VVD en D66 vragen in de Amsterdamse gemeenteraad aandacht voor deze ontwikkeling. Hiertoe dienen ze vandaag een nota in waarin alle aspecten van de Zuidas als succesvolle woonomgeving besproken worden. lees meer

VVD vraagt opheldering over uitloting op acht basisscholen

26 maart 2015 - VVD Amsterdam heeft vernomen dat recentelijk in stadsdeel West in ieder geval één kind is uitgeloot op alle acht basisscholen in de buurt. Dit terwijl het nieuwe Stedelijke Toelatingsbeleid er mede aan zou moeten bijdragen dat kinderen meer in hun eigen buurt naar school kunnen gaan. Raadslid Werner Toonk: "De VVD is groot voorstander van vrije schoolkeuze en zou graag zien dat deze keuzevrijheid vooropstaat in het toelatingsbeleid. Uitloting op maar liefst acht opgegeven scholen vinden wij zeer onwenselijk. Daarom vragen wij het stadsbestuur hoe dit mogelijk is en of er meer gevallen bekend zijn." lees meer

VVD tegen ballonnenbetutteling

25 maart 2015 - Op 25 maart werd in de raadscommissie Dierenwelzijn het voorstel voor een ballonnenverbod van de Partij van de Dieren besproken. Tot verbazing van de VVD heeft het stadbestuur grotendeels positief gereageerd op een verbod op het oplaten van ballonnen. VVD-woordvoerder Dierenwelzijn Cees Eenhoorn: “Als VVD zijn wij van mening dat Amsterdammers zelf moeten kunnen bepalen of zij al dan niet een ballon oplaten. Wel vinden wij het goed als er voorlichting gegeven wordt over het gebruik van biologisch afbreekbare ballonnen en het voorkomen van zwerfafval, maar wij zijn tegen grootschalige ballonnenbetutteling in de vorm van een verbod.” lees meer

College onderschrijft belang scheiding tussen kerk en staat bij taallessen

18 maart 2015 - Het college van B&W onderschrijft het belang van scheiding tussen kerk en staat bij het aanbieden van Nederlandse taallessen. Naar aanleiding van het voorstel van stadsdeelvoorzitter Nieuw-West Achmed Baâdoud (PvdA) om deze taalles te verplaatsen naar de moskee dienden gemeenteraadsleden Rik Torn (VVD) en Peter Kwint (SP) schriftelijke vragen in. De beantwoording van het stadsbestuur is glashelder; er zal geen door de gemeente bekostigd taalonderwijs plaatsvinden in religieuze gebouwen, zoals kerken en moskeeën. lees meer