VVD stemt in met versnelde aanleg nieuwe zeesluis

27 november 2014 - VVD Amsterdam ging tijdens de raadsvergadering akkoord met het voorstel van havenwethouder Ollongren om de zeesluis in het Noorzeekanaal versneld aan te leggen. Fractievoorzitter Marja Ruigrok: “De VVD is trots en blij dat we deze belangrijke beslissing met elkaar hebben genomen. We versnellen de aanleg van de nieuwe sluis met tien jaar en geven daarmee zekerheid en een impuls aan Amsterdam. Het is niet alleen de havengerelateerde bedrijfstak die profiteert van deze investering maar de hele regio. Dit betekent het behoud van belangrijke werkgelegenheid waaronder veel banen voor midden- en laaggeschoolden.” lees meer

VVD wil dat stadsbestuur ingrijpt bij ICT-project

26 november 2014 - VVD Amsterdam vraagt het college om snel in te grijpen bij het ICT-project ‘Amsterdams Financieel Systeem’ (AFS). Raadslid Marianne Poot: “Met stijgende verbazing las ik de rapportage. Ik maak me grote zorgen om de miljoenenoverschrijdingen en hoe is het mogelijk dat het systeem niet is aangepast aan de nieuwe organisatiestructuur die per 1 januari ingaat”. Daarom stelt de VVD voor om het project heel snel weer op de rails te krijgen en een ICT-debacle te voorkomen.” lees meer

VVD focus op externe tegenspraak, erfelijke armoede en schuldhulpverlening in armoedebeleid

26 november 2014 - Bij de bespreking van de armoedeplannen van het Amsterdamse stadsbestuur heeft de wethouder op aandringen van VVD Amsterdam toegezegd werk te maken van de organisatie van externe tegenspraak, activerende aanpak van erfelijke armoede en een evaluatie van de Amsterdamse schuldhulpverlening. VVD woordvoerder Armoede Dilan Yeşilgöz-Zegerius: “De VVD gelooft dat de meeste Amsterdammers die in armoede leven, zo snel mogelijk weer zelfredzaam willen worden. Wij willen deze mensen zoveel mogelijk faciliteren om voorgoed de armoede achter zich te laten.” lees meer

Wisselen kenteken parkeervergunning moet eenvoudiger

26 november 2014 - De regels voor het verkrijgen van een Amsterdamse parkeervergunning zijn strikt. Logisch, want parkeervergunningen zijn geliefd en schaars. In de praktijk komt het echter voor dat de regels te strikt gehanteerd worden en dat vergunninghouders onnodig last hebben van Cition. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het wijzigen van een parkeervergunning naar een tijdelijke (leen)auto. Woordvoerder Verkeer Werner Toonk: “Wij willen meer flexibiliteit en minder bureaucratie voor de Amsterdammer. Dit geldt ook voor de parkeervergunning.” lees meer

VVD zeer bezorgd over grote problemen ICT-systeem

20 november 2014 - VVD Amsterdam maakt zich grote zorgen over het ICT-project ‘Amsterdams Financieel Systeem’. Vandaag werd de voortgang van het project besproken in de raadscommissie Financiën en VVD Amsterdam is geschrokken van de voortgangsrapportage die een crisissituatie schetst en vraagt dan ook duidelijkheid en verbetering van het stadsbestuur. Raadslid Marianne Poot: ”Uit het rapport komt een alarmerend beeld naar voren. Kosten worden met miljoenen overschreden, het project wordt slecht aangestuurd en kent enorme risico’s voor de toekomst. Dit moet heel snel aangepakt worden”. lees meer