Op voorstel VVD start Amsterdam met pilot Social Impact Bonds

28 januari 2015 - Op voorstel van de VVD-fractie gaat Amsterdam de strijd aan tegen jeugdwerkloosheid met behulp van Social Impact Bonds: een vorm van publiek private samenwerking waarbij de overheid de oplossing van een maatschappelijk probleem uitbesteedt aan het bedrijfsleven en zodoende geld bespaart. Marianne Poot: “Door private partijen te betrekken in de strijd tegen jeugdwerkloosheid, kunnen we meer kapitaal en expertise inzetten om meer jongeren duurzaam uit de bijstand te houden.” lees meer

VVD wil samenvoegen van woningen duidelijker en eenvoudiger

28 januari 2015 - In Amsterdam gelden veel verschillende regels met betrekking tot het samenvoegen van woningen. Ook verschillen de regels per stadsdeel en betaalt men in sommige stadsdelen een hoge ‘samenvoegboete’ en in andere niet. De VVD wil dat deze onttrekkingsboete voor eigenaar-bewoners in de hele stad wordt afgeschaft en vraagt het stadsbestuur om een duidelijk overzicht van de regels en de mogelijkheden tot samenvoegen in de gehele stad. lees meer

Contributie 2015

22 januari 2015 - Het Algemeen Secretariaat heeft het jaarlijkse verzoek tot betaling van contributie verstuurd. Waar mogelijk wordt het per email gedaan. Betaling loopt via de bank Buckaroo. Hebt u het verzoek ontvangen? Laat u het alstublieft aan de penningmeester weten als er iets mis gaat, bijvoorbeeld als u de email of acceptgiro niet hebt gekregen: penningmeester@vvdamsterdam.nl. lees meer

Raad stemt in met VVD-plannen freezones

21 januari 2015 - Op 21 januari 2015 stemde de Amsterdamse gemeenteraad in met drie voorstellen om freezones in Amsterdam op te richten. Op aandringen van VVD, D66 en SP komt er een gebied in de Amsterdamse haven waar bedrijven zonder al te veel gehinderd te worden door regels kunnen ondernemen. VVD raadslid Marja Ruigrok: “Freezones geven een impuls aan de economie en werkgelegenheid. Het coalitieakkoord biedt bestaande en nieuwe bedrijven de mogelijkheid zich tot 2040 in de haven te vestigen. Op initiatief van de coalitiepartijen grijpt Amsterdam deze kans wordt een deel van de haven een regelluwe proeftuin.” lees meer

Coalitievoorstel bouw jongeren- en studentenwoningen aangenomen door gemeenteraad

21 januari 2015 - Vandaag werd door de voltallige Amsterdamse gemeenteraad het coalitievoorstel aangenomen waarin VVD, D66 en SP oproepen om de komend collegeperiode een ambitieus aantal studenten- en jongerenwoningen in Amsterdam te realiseren. Uit plannen van het stadsbestuur bleek onlangs dat zij het voorstel in hun programma Jongeren- en Studentenhuisvesting hebben opgenomen. lees meer