Libertijn 13 oktober: De toekomst van onderwijs

01 oktober 2014 - Zit straks elke leerling met een iPad op schoot? Moet de overheid sturen op studiekeuze? En bereiken we met het huidige onderwijsstelsel eigenlijk wel het optimale resultaat? De snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën en de vraag op de arbeidsmarkt naar bèta geschoolde mensen dwingt tot nadenken over het onderwijs van de toekomst. lees meer

VVD: Geen subsidie voor gescheiden zwemactiviteiten

01 oktober 2014 - De VVD heeft het College van B&W om opheldering gevraagd over de gescheiden zwemactiviteiten die in Amsterdam West de komende maanden worden georganiseerd voor Marokkaanse en Turkse mannen. Volgens de VVD-fractie doet het gescheiden laten zwemmen van mannen en vrouwen geen recht aan de open en tolerante samenleving die wij in Nederland koesteren en werkt dit bovendien allesbehalve bevorderend voor de integratie van deze doelgroep. Daarnaast bestaat het vermoeden dat gemeenschapsgeld is gebruikt voor deze activiteiten. lees meer

Ook voor bijstandsmoeders moet werk lonen

25 september 2014 - Uit een column in het Financiële Dagblad van 23 september jl. blijkt dat het netto inkomen van bijstandsmoeders met twee kinderen inclusief toeslagen en gemeentelijke regelingen boven €2000,- per maand ligt. De hoogte van de bij elkaar opgetelde inkomsten ten opzichte van een salaris zouden slechts een enkele moeder stimuleren om betaald werk te vinden. VVD raadslid Marianne Poot: "Het mag niet zo zijn dat het voor alleenstaande moeders aanlokkelijker is om thuis in de bijstand te zitten dan aan de slag te gaan. Ook voor hen zou moeten gelden dat werken loont. De VVD spoort het stadsbestuur aan om deze groep te stimuleren betaald werk te vinden." lees meer

Kunstcollectie Amsterdam nog dit najaar digitaal

18 september 2014 - “Wist je dat ‘De Nachtwacht’ van de gemeente Amsterdam dus eigenlijk van alle Amsterdammers is?” Op verzoek van de VVD zal de kunstcollectie van de stad Amsterdam dit najaar digitaal kunnen worden bekeken. VVD-woordvoerder Kunst Samira Bouchibti: “Op deze manier kunnen niet alleen Amsterdammers maar mensen over de hele wereld via internet genieten van de prachtige kunstverzameling die de stad door de eeuwen heen heeft opgebouwd. Dit verhoogt de betrokkenheid en de waardering voor het Amsterdamse culturele erfgoed.“ lees meer

Begroting 2015: Lastenverlichting door verlaging afvalstoffenheffing

17 september 2014 - VVD Amsterdam lost de belofte om de lasten voor de Amsterdammers te verlichten direct in. In de vandaag verschenen begroting kondigt het stadsbestuur aan dat de lasten voor de Amsterdammers in 2015 zullen dalen en dat de stad zich het komende jaar in zal zetten voor werk en veiligheid. In de vandaag verschenen begroting 2015 zijn alle ambities uit het in juni gepresenteerde coalitieakkoord vertaald. Woordvoerder financiën Marianne Poot: “Ik ben ontzettend blij dat, door inzet van de VVD, Amsterdamse huishoudens komend jaar ongeveer vijftig euro minder aan afvalstoffenheffing op hoeven te hoesten.” lees meer