VVD kritisch op inkeerregeling Participatiewet

22 oktober 2014 - Op 1 januari 2015 zal de Participatiewet, als onderdeel van de drie decentralisaties, in werking treden. VVD Amsterdam is enthousiast over de nieuwe wet die ervoor zal zorgen dat veel mensen, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt, aan de slag zullen gaan. De VVD is echter kritisch op de inkeerregeling die vandaag besproken werd in de raadscommissie Werk en Economie. Raadslid Marianne Poot: “De inkeerregeling houdt in dat iemand die zijn afspraken niet nakomt en daarvoor een uitkerings-sanctie krijgt, het stadsbestuur kan vragen de maatregel te herzien als hij laat zien tot inkeer te zijn gekomen. Wij willen dat het college heel terughoudend met deze regeling omgaat.” lees meer

D66 en VVD zetten in op tweetalig basisonderwijs

17 oktober 2014 - D66 en VVD willen op meer Amsterdamse basisscholen tweetalig onderwijs invoeren. De partijen vinden het aanbod nu te beperkt, zeker voor een wereldstad als Amsterdam. Op jonge leeftijd Engels leren helpt leerlingen om makkelijker aansluiting te vinden op de middelbare school. Uiteindelijk vergroot het goed beheersen van de Engelse taal de kansen op de arbeidsmarkt. Landelijk is er een pilot gestart waarbij op 12 basisscholen in Nederland 30% tot 50% van de lessen in het Engels wordt gegeven. Slechts één van die scholen is een Amsterdamse basisschool. D66 en VVD vinden dit te weinig en willen dat er in ieder geval nog twee Amsterdamse basisscholen aan deze pilot worden toegevoegd. lees meer

Stadsbestuur steunt VVD tegen onnodig vergaderen in stadsdelen

16 oktober 2014 - Het college van burgemeester en wethouders is het met de VVD eens dat het onwenselijk is dat bestuurscommissies in de stadsdelen tijdens het reces onnodig doorvergaderen en daarmee de schijn wekken hun vergoeding veilig te willen stellen. Dit blijkt uit de beantwoording van het stadsbestuur op schriftelijke vragen die door raadslid Marianne Poot werden gesteld. “Wij zijn blij dat ook het college paal en perk wil stellen aan het onnodige vergaderen in de stadsdelen en het kan niet zo zijn dat het reces gebruikt wordt om extra vergadervergoeding te ontvangen”, Aldus Marianne Poot. lees meer

VVD: Laat de politie zich weer met criminelen bezighouden

13 oktober 2014 - De afgelopen tien jaar is de politie steeds meer tijd kwijt aan verwarde of zieke personen die overlast veroorzaken, maar vaak geen strafbare feiten hebben begaan. De omvang van dit GGZ-gerelateerde politiewerk neemt volgens veiligheidswoordvoerder Dilan Yesilgoz-Zegerius ongekende proporties aan. Door middel van een aantal voorstellen wil de VVD deze trend keren. lees meer

Geen criteria bij opvang uitgeprocedeerde asielzoekers leidt tot valse hoop

09 oktober 2014 - Als besloten wordt om in Amsterdam over te gaan tot het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers in een tijdelijke noodvoorziening, moeten er duidelijke toelatingscriteria komen. De VVD en het CDA doen burgemeester Van der Laan gezamenlijk de dringende oproep om te voorkomen dat er rechtsongelijkheid en valse verwachtingen ontstaan. lees meer