VVD kritisch op erfpachtvoorstel college

25 september 2014 - De afgelopen dagen ontvingen wij verschillende berichten van bezorgde Amsterdamse erfpachters over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het beleid wat betreft het canonpercentage bij nieuwe gronduitgiften in erfpacht te wijzigen. Wij delen uw bezorgdheid. De VVD is tegenstander van verplichte erfpacht en wij zijn kritisch op dit voorstel van het college. lees meer

Ook voor bijstandsmoeders moet werk lonen

25 september 2014 - Uit een column in het Financiële Dagblad van 23 september jl. blijkt dat het netto inkomen van bijstandsmoeders met twee kinderen inclusief toeslagen en gemeentelijke regelingen boven €2000,- per maand ligt. De hoogte van de bij elkaar opgetelde inkomsten ten opzichte van een salaris zouden slechts een enkele moeder stimuleren om betaald werk te vinden. VVD raadslid Marianne Poot: "Het mag niet zo zijn dat het voor alleenstaande moeders aanlokkelijker is om thuis in de bijstand te zitten dan aan de slag te gaan. Ook voor hen zou moeten gelden dat werken loont. De VVD spoort het stadsbestuur aan om deze groep te stimuleren betaald werk te vinden." lees meer

Kunstcollectie Amsterdam nog dit najaar digitaal

18 september 2014 - “Wist je dat ‘De Nachtwacht’ van de gemeente Amsterdam dus eigenlijk van alle Amsterdammers is?” Op verzoek van de VVD zal de kunstcollectie van de stad Amsterdam dit najaar digitaal kunnen worden bekeken. VVD-woordvoerder Kunst Samira Bouchibti: “Op deze manier kunnen niet alleen Amsterdammers maar mensen over de hele wereld via internet genieten van de prachtige kunstverzameling die de stad door de eeuwen heen heeft opgebouwd. Dit verhoogt de betrokkenheid en de waardering voor het Amsterdamse culturele erfgoed.“ lees meer

VVD stelt vragen over ontheffingen sollicitatieplicht WWB'ers

17 september 2014 - De VVD stelt vragen over het aantal ontheffingen van sollicitatieplicht voor mensen in de WWB. Marianne Poot: “Mensen in de WWB moeten zo snel mogelijk naar een baan worden geleid. Dit betekent dat met ontheffingen zo prudent mogelijk moet worden omgesprongen want juist solliciteren zorgt ervoor dat mensen dichtbij de arbeidsmarkt blijven. Wij willen daarom van het college weten wat zij van plan is om het aantal ontheffingen verder terug te dringen.” lees meer

Ga door met aanpak woningnood onder studenten en jongeren

11 september 2014 - De coalitiepartijen VVD, D66 en SP roepen de wethouder Bouwen en Wonen op spoedig te komen met een ambitieus streefcijfer voor de realisatie van nieuwe woningen voor studenten en jongeren. Hiertoe dienen zij vandaag een voorstel in in de Amsterdamse gemeenteraad. In het initiatiefvoorstel vragen zij het stadsbestuur om Amsterdam toegankelijker te maken voor studenten en jongeren door middel van een gevarieerd en betaalbaar aanbod aan huisvesting. Er is momenteel nog steeds een groot tekort aan jongeren- en studentenwoningen. lees meer