VVD wil meer grip op leerlingenprognoses

28 augustus 2014 - De capaciteit in het Amsterdamse onderwijs is al jaren te beperkt waardoor de keuzevrijheid van leerlingen en ouders in het geding komt. Na herhaalde vragen van onder meer de VVD over dit onderwerp heeft het college nu nieuwe prognoses gepresenteerd. Die laten zien dat er de komende periode flink bijgebouwd moet worden om aan de vraag te voldoen. Naar aanleiding van de nieuwe prognoses heeft onderwijswoordvoerder Werner Toonk namens de VVD schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. lees meer

5 september boekpresentatie - Neoliberalisme: een politieke fictie

27 augustus 2014 - Op vrijdag 5 september presenteert de TeldersStichting in Amsterdam het boekje Neoliberalisme: een politieke fictie. In het boekje maken Martin van Hees (hoogleraar Ethiek aan de VU), Patrick van Schie en Mark van de Velde (respectievelijk directeur en wetenschappelijk medewerker van de TeldersStichting) een analyse van het begrip ‘Neoliberalisme’. Er zal ook een forumdiscussie plaatsvinden tussen Mark Harbers (Tweede Kamerlid voor de VVD), Ruud Koole (Eerste Kamerlid voor de PvdA), Ronald van Raak (Tweede Kamerlid voor de SP) en Mark van de Velde. lees meer

Stimuleer Amsterdams Cultureel Ondernemerschap

19 augustus 2014 - VVD Amsterdam wil ondernemerschap in de culturele sector bevorderen met het Amsterdams Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap. VVD woordvoerder Cultuur Samira Bouchibti: “De VVD wil culturele organisaties stimuleren om minder afhankelijk van subsidie te worden, meer eigen inkomsten te genereren en banen te scheppen. Het Amsterdams Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap is bedoeld om deze ontwikkeling aan te jagen." lees meer

VVD: Subsidie niet bedoeld om overheid tegen te werken

07 augustus 2014 - Acties om kabinetsbeleid te dwarsbomen en een training om probleemjongeren weerbaarder tegen de politie te maken worden wat betreft de VVD niet betaald uit subsidiepotjes bestemd voor welzijn. VVD Amsterdam vraagt vandaag dan ook opheldering aan het stadsbestuur over de activiteiten van de Amsterdamse stichting Aknarij. Uit onderzoek van de VVD blijkt dat de stichting subsidiegeld gebruikt om activiteiten te organiseren die tot doel hebben de overheid te belemmeren in het uitvoeren van haar taken en niet bijdragen aan een leefbaarder Amsterdam. lees meer

VVD zeer verbaasd over financiële wensen stadsdelen

01 augustus 2014 - VVD Amsterdam is ontzettend verbaasd over de financiële wensenlijsten van de stadsdelen. Opvallend genoeg vragen sommige stadsdelen zeer grote bedragen en zijn de verschillen tussen de stadsdelen groot. Raadslid Marianne Poot sprak hierover met Binnenlands Bestuur: "Het lijkt me beter dat stadsdelen echte prioriteiten en doelen gaan stellen, hun wensenlijstjes goed onderbouwen en dan pas over geld beginnen." lees meer